Obchodní podmínky

1. Úvod

Chcete-li se stát zákazníkem a aktivním uživatelem e-shopu MódaDnes.cz, přečtěte si pozorně následující Všeobecné obchodní podmínky. Souhlasem s následujícími řádky můžete využívat výhody našich služeb.

Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) upravují pravidla, která se vztahují na veškeré aktivity zákazníků na webu modadnes.cz. Technické informace pro využívání webových stránek naleznete přímo na stránkách.

Užíváním webových stránek návštěvník potvrzuje a souhlasí s danými obchodními podmínkami.

2. Poskytovatel

Název: Petr Vorbis

Sídlo: Skalice 104, 67171

IČO: 03544729

Doručovací služba: Česká pošta

E-mailová adresa: info@modadnes.cz

Tel : +420 737 723 935

3. E- shop

V e-shopu se nachází oblečení pro ženy a muže, doplňky jako pásky, tašky, čepice. Objednané zboží je zasíláno přes doručovací službu. Zboží pochází ze skladu nebo se vyrábí na zakázku. Více informací v záložce Doprava.

4.Podmínky užívání

4.1. Odpovědnost

Zákazník používá webové stránky pouze na vlastní nebezpečí. Zřizovatel nezodpovídá za žádné materiální či nemateriální škody, které by mohly nastat. Kromě toho, poskytovatel není zodpovědný za ztrátu nebo zkreslení dat, ztrátu nebo zničení zařízení počítače zákazníka ani za ztrátu nebo zničení, která utrpěl v důsledku své nedbalosti, které mohou vést ke zranění. Zřizovatel odmítá veškerou zodpovědnost za chování zákazníků, kteří jsou plně a výhradně zodpovědni za své chování. Uživatel zajistí, že během používání webové stránky nikdo přímo nebo nepřímo neporušuje zákony.

4.2. Ochranné známky

Webová stránka je chráněna autorskými právy. Znamená to tedy, že je přísně zakázáno kopírovat, upravovat a distribuovat jakýkoliv materiál zveřejnění na webu.

5. Nakupování na webu

5.1. Postup objednávek

Na webových stránkách je prezentováno zboží, které lze objednat online. Kupující může procházet zboží pomocí menu. Veškeré zboží je rozděleno do kategorií a připravené k prodeji. U každého výrobku je uvedena původní cena a cena po slevě.

Po vybrání určité kategorie dochází k načtení všech položek v této kategorii. Obsahuje-li kategorie velké množství zboží, je potřeba prolistovat více stránek. Detailní informace o výrobku se objeví po kliknutí na něj. Kupující může jednotlivé výrobky vyhledávat podle názvu, barvy a ceny. Po výběru barvy a množství daného výrobku se pomocí příslušného tlačítka kupující přesune do košíku. Obsah košíku lze kontrolovat v záhlaví. Zde je možno změnit množství objednávky nebo danou položku zcela odstranit. Tlačítkem „pokračovat v platbě“ objednávka pokračuje. Uživatel se může zaregistrovat nebo nakupovat bez registrace. Kupující také zodpovídá za aktuálnost svých informací a musí potvrdit, že byl seznámen s tím, že poskytovatel má přístup k jeho údajům. V případě, že uživatel zapomene heslo, požádá pomocí poskytnuté e-mailové adresy o nové. Ve shrnutí jsou pro kontrolu uvedeny veškeré informace o množství a výběru produkt. Zde může kupující stále veškeré údaje změnit a přidat poznámku k objednávce a doručení. Další krok je výběr platby. V tomto případě lze platit převodem na účet. Objednávka je dokončena kliknutí na příslušné tlačítko. Tímto nakupující souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka bude potvrzena v příslušném účtu a na uvedené e-mailové adrese. V případě, že kupující zjistí chybu po potvrzení objednávky, musí okamžitě kontaktovat zákaznický servis. Přihlásit se může každý bez ohledu na to, zda chce zrovna nakupovat. Po přihlášení má uživatel možnost změnit v záložce Profil veškeré své údaje.

5.2. Potvrzení objednávky

Kupující musí po odeslání objednávky obdržet potvrzení. V případě, že potvrzující e-mail neobdrží, není povinen doručený balík přijmout, jelikož nepodléhá smluvnímu vztahu.

Potvrzovací e-mail obsahuje shrnutí objednávky, jako název zboží, jeho cenu, množství, metodu placení, cenu za doručení, číslo objednávky a poznámky k objednávce.

5.5. Fakturace

Po vykonání objednávky vystaví dodavatel doklad, který doručí kurýr společně s objednaným zbožím.

5.6. Platba

Veškeré platby lze provést převodem na účet. Poté, co bude objednávka potvrzena, systém vám automaticky pošle platební instrukce.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Níže uvedené body se vztahují na ty, kteří objednávají a nakupují zboží pro vlastní potřebu (zákazník) a nedistribuují ho nebo ho neužívají pro jakékoliv účely související s podnikáním. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy může zákazník také uplatnit ode dne uzavření smluvního vztahu do doby doručení. Pokud chce zákazník odstoupit od smlouvy, musí v souladu s §1 kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu poskytovatele. Zákazník může uplatnit právo odstoupení od smlouvy, pokud o tom uvědomí poskytovatele v době uvedené výše. Zákazník musí prokázat, že uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je v souladu §5. Po obdržení oznámení o odstoupení smlouvy, poskytovatel smlouvu okamžitě ukončí. Odstoupení od smlouvy je považováno za platné, obdrží-li poskytovatel od zákazníka elektronickou žádost do 14 dnů. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží zpět poskytovateli, do 14 dnů, počítaných ode dne zrušení smlouvy. Zpoždění není tolerováno! Lhůta je považována za splněnou, pokud se zboží vrátí poskytovateli do 14 dnů. Náklady na dopravu hradí zákazník. Zákazník nehradí žádné další poplatky. V rámci 14 denní lhůty musí zákazník splnit veškeré požadované služby, včetně poplatku za dopravu. Poskytovatel má právo nevrátit zákazníkovi peníze, dokud neobdrží zpět zboží nebo zákazník jasně neprokáže, že zboží zaslal zpět. Peníze budou zaslány zpět zákazníkovi na číslo účtu, které uvedl v objednávce. Po obdržení smlouvy o odstoupení kontaktuje poskytovatel zákazníka, aby projednali proces odstoupení a jeho detaily. Zákazník je odpovědný za škody, znehodnocení zboží, které vznikly důsledkem špatného zacházení s ním.

Na zboží vyrobené na zakázku se dle zákona nevztahuje 14-ti denní lhůta a zboží nelze vrátit.

7. Záruka

7.1. Záruka, reklamace

Ohledně otázek týkajících se reklamace může zákazník kontaktovat poskytovatele:

Telefonní číslo: +420 777 786 088

E-mailová adresa: obchod@modadnes.cz

8. Reklamace

V případě reklamací týkajících se výrobků nebo výhrad ohledně zákaznického servisu nás kontaktujte na níže uvedeném:

E-mailová adresa: obchod@modadnes.cz

9. Ostatní

9.1. Obchodní podmínky, změny cen

Poskytovatel může kdykoliv změnit jak obchodní podmínky, tak ceny výrobků na webu. Veškeré změny budou zveřejněny na webových stránkách a budou se týkat všech transakcí. Navzdory kontrole nad změnami cen se může stát, že kvůli systémové chybě bude výrobku přiřazena špatná cena. V takových případech, je-li výrobek špatně ceněn, není poskytovatel povinen prodat výrobek za tuto cenu. Poskytovatel navrhne zákazníkovi, aby koupil zboží za správnou cenu, nebo může koupi zrušit.

9.2. Technická omezení

E-shop MódaDnes.cz nenese zodpovědnost za chyby, které vzniknou během nakupování online. Všichni zákazníci užívají webové stránky na svou vlastní zodpovědnost a souhlasí s tím, že poskytovatel neručí za případné technické chyby.